Kursus i A-skade

Målgruppen er medlemmer i arbejdsmiljøgruppen og personer der står for anmeldelse af arbejdsulykker.

Fra anmeldelse til handlingsplan.

Torsdag 31. august 2017 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 24. august

Torsdag 26. oktober 2017 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 19. oktober


Torsdag 16. november 2017 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 9. november


Alle hold foregår på Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg.


Der vil være kaffe/te med brød på kurserne. 

Indhold:
• Introduktion til SafetyNet
• Lovgivning vedr. anmeldelse af ulykker
• Forsikrings rolle i forhold til arbejdsulykker
• Anmeldelse/registrering i A-skade af arbejdsulykker og nærved-hændelser
• Analyse af ulykker/hændelser
• Oprettelse af handlingsplan
• Oversigt over ulykker og handlingsplaner – statistik m.m.

Udbytte:
Efter kurset kan deltagerne indberette arbejdsulykker og nærved-hændelser i SafetyNet, desuden opnår deltagerne et kendskab til sagsbehandlingen i forhold til arbejdsskader. Deltagerne bliver i stand til at foretage analyse i SafetyNet, samt oprette handlingsplaner til løsning af problemer. Endelig bliver deltagerne i stand til at trække oplysninger ud af SafetyNet, så der kan skabes et overblik over indberettede sager, samt oprette handlingsplaner.

Form:

Kurset vil blive afviklet via en blanding af teoretiske oplæg, IT-undervisning, dialog og øvelser. Øvelserne vil tage udgangspunkt i deltagernes egne eksempler.

Pris:

Det er gratis at deltage.

Antal:
Max 16 deltagere