Stormøde for Arbejdsmiljøorganisationen 2017

HovedMED inviterer alle arbejdsmiljøgrupper til stormøde, hvor fokus i år bliver på udvikling af den gode arbejdsmiljøkultur, der kan styrke adfærden og bringe nye ideer i spil for løsning af de fysiske arbejdsmiljøudfordringer vi oplever i APV´erne.


Program:
Programmet er planlagt i samarbejde med ArbejdsmiljøCentret og har følgende indhold

08.30 – 09.00 Velkomst ved kommunaldirektør Lone Lyrskov

09.00 – 10.00 Oplæg om den gode arbejdsmiljøkultur ved psykolog Tue Isaksen /
ArbejdsmiljøCentret.

Under oplægget præsenteres viden, erfaringer og ide
er, der kan understøtte arbejdsmiljøgruppens arbejde for udbredelse af den
gode arbejdsmiljøkultur.

10.00 – 10.30 Pause – hvor I kan reflektere over oplægget og dele viden og erfaringer med
jeres kollegaer.

10.30 – 12.00 Vælg mellem 3 forskellige workshops.
I hver workshop indleder Arbejdsmiljøcentret med et rammesættende op
læg, efterfulgt af arbejde i grupper, hvor målet er at drøfte løsninger på de
udfordringer I oplever i APV´erne inden for det pågældende tema.

Workshop A: Ergonomi / Tine Brodersen / Arbejdsmiljøcentret
På workshoppen er målet at skabe forståelse for betydningen af god og
hensigtsmæssig ergonomi. Vigtige ergonomiske udfordringer vil blive belyst
med fokus på hvordan de kan forebygges ved regulering af adfærden og kulturen
på arbejdspladsen.

Workshop B: Støj og akustik / Ole Ryssel Rasmussen / Arbejdsmiljøcentret
Workshoppen præsenterer hvordan støj kan reduceres betydeligt ved enkle
adfærdsregulerende tiltag. Det handler bl.a. om organisering og indretning af arbejdspladsen samt det at indføre spilleregler for støjende aktiviteter,
samtaler og forstyrrelser.

Workshop C. Indeklima / Jasper Eriksen / Arbejdsmiljøcentret
Indeklima kan være en kompleks udfordring, men meget dårligt indeklima
skyldes også manglende fokus på simple reguleringsmekanismer. På
workshoppen gennemgås de væsentligste indeklimafaktorer, hvordan de
spiller sammen samt muligheder for regulering.

Husk at forberede jer til dagen
Med udgangspunkt i jeres APV skal I drøfte ovenstående 3 udfordringer i jeres lokal-MED, så I
før stormødet har overblik over årsagerne til udfordringerne og deres placering. I må også gerne
overveje eventuelle løsninger, som I så kan bringe på banen som del af workshoppen.

Praktisk info om dagen:
Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere er inviteret til stormødet. Undervejs i oplægget vil der være gruppearbejde, der lægger op til konkrete handlinger, og det er derfor altafgørende for udbyttet af dagen, at arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant tager af sted sammen.

Vi opfordrer arbejdsmiljøgruppen til at deltage på samme møde og på samme workshop i forhold til at arbejde sammen om emnet.

Kom derfor enten:
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 8.30 – 12.00. Tilmeldingsfrist 23. maj 2017.
eller
Tirsdag 13. juni 2017 kl. 8.30 – 12.00. Tilmeldingsfrist 6. juni 2017

Der vil i løbet af formiddagen være en pause med kaffe, the og brød.
Begge møder foregår i sal A på Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Der er plads til 150 deltagere pr gang tilmelding ud fra først til mølle princippet!