Temadag om Vold, Trusler og krænkende adfærd

Temadag for Arbejdsmiljøgrupperne, OmrådeMED Skoleafdelingen

Torsdag 5. oktober kl 8.00 – 12.00 i Medborgerhuset, Sal A
OBS! der er morgenmad fra 8.00 – 8.30.

Deltagere: Arbejdsmiljøgrupperne, OmrådeMED Skoleafdelingen 

Dagsorden:

8.00 – 8.30 Morgenmad og ankomst

Velkomst og rammesætning for dagen ved Huno

 • Data fra skoleområdet
 • Hvorfor skal vi arbejde med det her?

Hvad er vold, trusler og krænkende adfærd?

 • Indledende drøftelse i grupper
 • Opsamling i plenum

Præsentation af indsatsområdet ’Forebyggelse af vold og trusler’

 • Retningslinjen ‘Forebyggelse af vold og trusler og anden krænkende adfærd’

Pause

Registrering

 • Hvorfor skal vi registrere?
 • Hvordan registrerer vi i Safetynet?
 • Hvordan kan vi bruge registreringerne i forhold til læring og fremadrettet forebyggelse? – et praksiseksempel. Ved faglig koordinator Anna Folmersen fra Solbo (B&F) og skoleleder Kewin Larsen fra Fårvang Skole

Forebyggelse i Skoleafdelingen - Fremadrettede aktiviteter

 • Præsentation af procesplan
 • Præsentation af aktiviteter

Opsamling

Drøftelse i egen arbejdsmiljøgruppe i forhold til det vi har hørt i dag?

 • Hvad tager vi med herfra?
 • Hvad skal vi hjem og undersøge/følge op på derhjemme?
 • Hvilke aktiviteter kunne være relevante hos os?
 • Tak for i dag


Der udfyldes et aftale-ark for hver skole, som skal sendes til sekretær for OmrådeMED Pernille Hjelmborg senest fredag 24. november 2017

Konsulenter: Charlotte Haun Brændstrup, Kim Hornbæk og Linda Munk Dall, HR Arbejdsmiljø