Kursus for nye medarbejdere på 0-18 års området

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen afholder kursusdag for nyansatte i de to afdelinger.

Formålet er at introducere nyansatte for de overordnede politikker, strategier, rammer og love, som er gældende for vores arbejde med børn og unge i 0-18 års området. Samt at medarbejderne får tværfaglige drøftelser og erfaringsudvekslinger

Målet med dagen er, at du som medarbejder får

• kendskab til kommunens organisering,
• kendskab til love, politikker og strategier på 0-18 års området
• kendskab til rammer og metoder der arbejdes ud fra i 0-18 års området
• mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger via tværfagligt gruppearbejde med cases

Kursusdagen afvikles:
Onsdag 1. november 2017 kl. 8.30-14.30 i sal D på Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Tilmelding senest 11. oktober 2017.
Der er fuld forplejning hele dagen.

Forud for dagen vil du modtage en ”digital kursus-pakke” som blandt andet indeholder: ”Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik – Medarbejderpjecen”, ”Mindset for Inklusion på 0-18 års området”, ”Lærings- og Trivselspolitik 0-18 år” og ”I barnets tarv”.

Disse materialer skal læses som forberedelse til dagen.

Der er plads til max 30 deltagere og optagelse sker efter først til mølle princip ligesom tværfaglig repræsentation vil blive tilgodeset.

Deltagerafgift betales af central pulje.

Program på dagen:

Kl. 08.30 – 09.00 Velkomst, morgenkaffe m. brød og kort præsentation

Kl. 09.00 – 10.15 Præsentation af organisationen, ”Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik”, ”Lærings- og Trivselspolitik”, ”Mind-set for Inklusion” og ”I Barnets Tarv”
v/ Poul Skaarup Jensen, leder af PPR

Kl. 10.15 – 10.30 Pause

Kl. 10.30 – 11.15 Barnets reform, Overgrebspakken, Anbringelsesgrundlaget og Underretningspligten
v/ repræsentant fra Familie og Børnehandicap

Kl. 11.15 - 12.00 Gruppearbejde

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 13.30 Gruppearbejde fortsat

Kl. 13.30 – 14.00 Opsamling

Kl. 14.00 – 14.30 Evaluering af dagen
Tak for i dag


Medbring PC eller iPad, da der undervejs i forløbet muligvis bliver behov for, at du orienterer dig i materiale på nettet.