Sejlads sikkerhedskursus

I forbindelse med sejladsaktiviteter med børn og unge i Silkeborg Kommune er det udover det godkendte 12 timers førstehjælpsbevis også en forudsætning at medarbejderne har kompetence til sejlads i kano og havkajak.

Der står blandt andet i Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer, at føreren af et fartøj skal sikre et godt sømandsskab, og at menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende.

Desuden står der, at man skal have indgående kendskab til sejlads med den aktuelle fartøjstype, søsikkerhed, redning til søs samt kendskab til vurdering af vejrforholdets betydning for sejladsen.

Ovenstående er ikke udtømmende, men er en del af bekendtgørelserne.
Husk at læse bekendtgørelserne: SFS 956, omhandler konstruktion og SFS 963, krav til bemandingen.

Der er forskel på om det er sejlads med kano eller kajak. Hvis du skal sejle med både kano og kajak, er du nødt til at tilmelde dig to kurser. Se valgmuligheder nedenfor:

Tid:
Tirsdag 29. august 2017 kl. 8.30 - 16.30.

i år er der kun tilslutning til et kano-hold. Hvis du skal sejle kajak, så kan du deltage på teori-delen på kano-kurset. Kontakt SKU og aftalt nærmere.

Sted:
Aqua Akvarium og Dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg

Kursets opbygning:
Kurset er opbygget i 2 moduler, et teoretisk og et praktisk.
Husk at medbringe tøj efter vejret og evt. skiftetøj.

Underviser:
Naturvejleder Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne, Odense C. Mobil: 21600302.

Antal:
Der er max. plads 8 deltagere på hvert hold.
Hvis der er under 5 tilmeldte aflyses holdet.

Pris:

Ved 8 deltagere: 700 kr. pr. deltager - inkl. forplejning.
Ved 5 deltagere: 1.100 kr. pr. deltager - inkl. forplejning.