Opdatering af førstehjælp ved hjertestop (3 timer)

Kurset er for medarbejdere, der har gennemført et kompetencegivende kursus i førstehjælp.

Kompetence i førstehjælp er gældende i 3 år. Såfremt kompetencen ønskes forlænget i yderligere 3 år, skal du have et repetitionskursus.

Repetition af:
  • Trinvis førstehjælp
  • Hjerte-Lunge-Redning med og uden hjertestarter
  • Lejring
  • Praktiske øvelser

Bemærk at det ikke er noget krav at kompetencen forlænges.

Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.

Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
400 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte.
500 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.


Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.