Arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelsen er lovpligtig for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Det samlede kursusforløb skal være afsluttet senest 3 måneder efter, at du er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen.

Formål
Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde forebyggende, systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Mål
Deltagerne vil efter kurset have kendskab til kommunens arbejdsmiljøledelsessystem og være i stand til at finde relevant viden, planlægge og gennemføre et systematisk arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen.

Deltagerkreds
Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere ansat i Silkeborg Kommune eller andre kommuner

Tid

Hold 1:
24. januar 2018 kl. 8.00 - 16.00
25. januar 2018 kl. 8.00 - 16.00
22. februar 2018 kl. 8.00 - 15.30
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 10. januar 2018

Hold 2:
2. maj 2018 kl. 8.00 - 16.00
3. maj 2018 kl. 8.00 - 16.00
7. juni 2018 kl. 8.00 - 15.30 
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 18. april 2018

Hold 3:
12. september 2018 kl. 8.00 - 16.00
13. september 2018 kl. 8.00 - 16.00
9. oktober 2018 kl. 8.00 - 15.30
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 29. august 2018

Hold 4:
6. november 2018 kl. 8.00 - 16.00
7. november 2018 kl. 8.00 - 16.00
5. december 2018 kl. 8.00 - 15.30 
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 23. oktober 2018

Form
Arbejdsmiljøunderviseren tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer fra egne arbejdspladser.

Indhold
• Kommunens arbejdsmiljøorganisering – og strategi
• Arbejdsmiljøgruppens pligter, ansvar og opgaver
• Det praktiske og systematiske arbejdsmiljøarbejde
• Risikovurdering og forebyggende arbejdsmiljøarbejde
• Trivsel og psykiske arbejdsmiljø
• Årshjul og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
• Arbejdsmiljøhåndbogens opbygning
• ”Sådan gør vi” – procedurer der skal efterleves
• Præsentation af værktøjer til fx APV, AMG, risikovurdering mv
• Informationssøgning
• Praktisk opgave og handlingsplan for eget arbejdsmiljø i relation til egen arbejdsplads

Kursets afvikling

Det er vedtaget at arbejdsmiljøuddannelsen i Silkeborg Kommune udvides med en dag, hvor der særligt introduceres til og arbejdes med Silkeborg Kommunes arbejdsmiljøledelsessystem.
Det betyder af kurset afvikles på 2 + 2 dage. Mellem første og anden kursusdel vil der være en periode på 3 -5 uger. I denne periode skal du som et led i uddannelsen gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Forplejning
Der er heldagsforplejning på kurset.

Parkering
Der er betalings-parkering ved rådhuset.
Information om kommunens p-pladser

Uddannelsesbevis
Du får et uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at du er til stede i samtlige timer. En kopi af kursusbeviset sendes til din arbejdsgiver.

Underviser
Certificeret arbejdsmiljøunderviser.

Pris:
Ansatte i Silkeborg Kommune: 1.500 kr. pr. deltager. Restbeløb betales af central pulje
Ansatte i andre kommuner: 3.000 kr. pr. deltager.
Ved afmelding efter fristens udløb, opkræves fuld pris.


Antal:

Max 20 deltagere