Analyseværksted

Undersøgelse af arbejdsulykker og registreringer

Målgruppe:
Analyseværkstedet henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

Tid:
Tirsdag 20. februar 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 13. februar.
Onsdag 18. april 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 11. april.

Indhold:

• Lovgivning – hvad siger arbejdsmiljøloven om undersøgelse af ulykker og hændelser
• Gennemgang af ulykkesanalyseredskaber og principper for håndtering, læring og formidling.
• Præsentation af A-Skade og systemets mulighed for ulykkesundersøgelser.
• Praktiske øvelser ved hjælp af cases eller egne anmeldelser/registreringer

Formål:
At deltagerne efter kurset ved hvordan konkrete arbejdsulykker og registreringer undersøges og analyseres. Der tages udgangspunkt i cases eller faktiske hændelser og de kan få sparring og gode råd til at finde de bagvedliggende årsager til hændelserne.

Form:

Der veksles mellem teori, dialog og praktiske øvelser. Med udgangspunkt i en konkret hændelse arbejder de forskellige grupper sig igennem analyse af en medbragt anmeldelse/registrering eller en case.

Underviser:
Arbejdsmiljøkonsulent Kim Hornbæk

Pris:
Deltagelse i analyseværkstedet er gratis
Der er kaffe/te med brød i en pause.

Varighed:
Der er afsat 3 timer til kurset. Selve det teoretiske oplæg fylder ikke meget. Til gengæld er tiden til selv at arbejde med analyse af en hændelse prioriteret.