IT og fagsystemer

Silkeborg Kommune har flere forskellige fagsystemer og IT-systemer. Der bliver løbende udbudt kurser i brug af systemerne.

SKU udbyder en række IT- og fagkurser i samarbejde med ansvarlig driftsafdeling