Kom godt i gang med GO

Get Organized (GO) er Silkeborg Kommunens ESDH-system (elektroniske sags- og dokumenthåndterings system)

Tid:
10. januar 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 3. januar
28. februar 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 21. januar - flyttet fra 7. februar 2018
15. marts 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 8. marts
11. april 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 4. april
16. maj 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 9. maj
20. juni 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 13. juni
15. august 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 8. august
18. september 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 11. september
10. oktober 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 3. oktober
14. november 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 7. november
12. december 2018 kl. 8.30 - 11.30. Tilmeldingsfrist 5. december

Formål:
At give dig kendskab til funktioner i GetOrganized.

Indhold:

•Navigation i GO
•Opret emnesager
•Opret borgersager
•Indhold på sag (journaliseret/ikke journaliseret
•Sagsprofil
•Journaliser dokumenter
•Opret dokument
•Journaliser mail i Outlook
•Send mail
•Journalnoter
•Søgning

Der vil ikke blive gennemgået Personalesager. Såfremt man har brug for at arbejde med Personalesager så kontaktes personalekonsulenterne for instruktion.

Form:
Undervisningsformen vil blive en vekslen mellem teori og opgaveløsning.

Målgruppe:
Nyansatte ved Silkeborg Kommune samt personer som føler sig usikre eller ønsker at opnå et større kendskab til funktionerne.

Undervisere:
Interne undervisere fra Silkeborg Kommune

Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, indgang Øst, 8600 Silkeborg. Der vil være kaffe/te med brød på kurset. 

Antal:
Max. 12 deltagere. Der skal være minimum 6 tilmeldte for at kurset bliver afviklet.

Pris:
250 kr. pr. kursusdeltager