Kommunikation

Kommunikation til borgere og samarbejdspartnere er en stor del af vores opgaver og projekter i kommunen. Og kommunikation spiller en vigtig rolle i samarbejdet internt i team, sektioner og afdelinger.

SKU tilbyder i samarbejde med Kommunikation og HR en række kurser i mundtlig og skriftlig kommunikation, kommunikationsplanlægning og håndtering af presse.