Webværksted - Hjemmesider og siko

Webteamet står til rådighed med support eller rådgivning for redaktører, der arbejder i kommunens hjemmesidesystem Sitecore eller intranettet siko.

Datoer (2018)

24. januar

28. februar

21. marts

18. april

30. maj

20. juni

Tidspunkt:

Alle Webværksteder er (flyttet til) onsdag kl.13.30 - 15.00 med ca. en måneds mellemrum.

Sted:

Webværkstederne foregår i lokale E134 inde hos Organisation og personale på samme etage som SKU med mindre andet er angivet. 

Formål:

Individuel support og rådgivning til kommunens hjemmesideredaktører i Sitecore og redaktører, der arbejder i intranettet siko.

Indhold:

Et par værkstedstimer, hvor du kan komme og arbejde med din hjemmeside, dit område på hovedhjemmesiden eller sider på siko.

Webteamet står til rådighed med support eller rådgivning. Der er ingen planlagt undervisning.

Vi fordeler hjælpen blandt dem, der dukker op. Du er også velkommen til at bruge Webværkstedet til at ”trække stikket ud” og arbejde koncentreret med hjemmesiden et par timer. 

Bemærk: Du kan ikke forvente at få individuel support under hele værksteds-tiden, da vi typisk max er to supportere til stede.

Form:

Ingen undervisning. Individuel support og rådgivning. Medbring gerne din egen arbejds-PC. Hvis du ikke er ansat i kommunen eller ikke har en bærbar arbejds-PC, kan du låne én. 

Målgruppe:

  • Alle der i forvejen er redaktører i Sitecore, dvs. har deltaget i mindst et af vores grundkurser. 
  • Redaktører i siko.

Hvis du er i tvivl, om webværkstedet er relevant for dig, så kontakt Webteamet.

Pris:

Gratis 

Tilmelding:

Kræver ingen tilmelding