Sundhedsfremme

Silkeborg Kommune lægger stor vægt på, at medarbejderne trives både fysisk og psykisk.

Vi har en fremragende sundhedsordning hos Falck Healthcare i tilfælde af gener og smerter i bevægeapparatet, og med Norsk Sekvenstræning kan du på en hensigtsmæssig måde, få styrket hele kroppen.